« בחזרה למילון המונחים

שעון שמודד את צריכת המים במבנה.

כל עוד יש צריכת מים מחוגי השעון נעים, וכאשר אין צריכת מים מחוגי השעון עומדים.

במידה ומחוגי השעון נעים גם כאשר לא נעשה שימוש במים,

סביר להניח שיש נזילה סמויה באחד מהצינורות במבנה.

« בחזרה למילון המונחים