« בחזרה למילון המונחים

ראה ערך "אינסטלציה תברואתית".

« בחזרה למילון המונחים