« בחזרה למילון המונחים

שיטה חדשנית לחידוש צנרת ללא הריסה ושבירת מרצפות.

במסגרת השיטה מחדירים שרוול עשוי שרפים לאזור הפגום בצנרת, מחממים אותו עד להקשיית השרפים ומצמידים אותו,

כך שהוא אוטם הרמטית את הסדקים או הנקבים שבצינור.

« בחזרה למילון המונחים