« בחזרה למילון המונחים

צינור אנכי, שמותקן בחלל הקיר על יד שסתומי המים, ונועד למנוע פטיש אוויר.

« בחזרה למילון המונחים