« בחזרה למילון המונחים

חלק ממערכת האינסטלציה הקיימת בבריכות שחייה, שנועדה להבטיח תהליך סינון תקין.

« בחזרה למילון המונחים