« בחזרה למילון המונחים

כל תעלה שנועדה לנקז מים ממקום אחד לאחר.

תעלות ניקוז קיימות בתוך מבנים ובשטחי חוץ, ומטרתם למנוע הצפות והצטברות נוזלים במקום אחד.

« בחזרה למילון המונחים